Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов ще представи пред НС резултатите от европредседателството

Борисов ще представи пред НС резултатите от европредседателството

Борисов ще представи пред НС резултатите от европредседателството

На 13 юли, петък, премиерът Бойко Борисов ще пред­с­тави пред пар­ламента пос­тиг­натото от страната ни по време на пред­седател­с­т­вото на Съвета на Европейс­кия съюз. Депутатите гласуваха вчера процедурни правила, които пред­виж­дат премиерът Борисов, в рам­ките на 10 минути, да пред­с­тави док­лада на Минис­тер­с­кия съвет за учас­тието на Бъл­гария в процеса на вземане на решения на Европейс­кия съюз през пред­ход­ното пред­седател­с­тво, както и приоритетите на страната ни през текущото. Правилата пред­виж­дат в рам­ките на изс­луш­ването изказ­вания да се правят и от името на пар­ламен­тар­ните групи, а депутатите ще могат да пос­тавят кон­к­ретни въп­роси на минис­т­рите. Отношение ще могат да вземат и присъс­т­ващите в пленарна зала членове на Европейс­кия пар­ламент. Премиерът Бойко Борисов вече пред­с­тави пред евродепутатите в Страс­бург резул­татите от Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на Европейс­кия съюз, както и основ­ните приоритети на страната ни през пос­лед­ните шест месеца. Сред тях той отк­рои бъдещето на Европа, европейс­ката пер­с­пек­тива за Запад­ните Бал­кани, младите хора, сигур­ността и стабил­ността в Европа, както и циф­ровата икономика.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...