Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Дъждовете отново наводниха Северна България, в Мизия бедстват

Дъждовете отново наводниха Северна България, в Мизия бедстват

Дъждовете отново наводниха Северна България, в Мизия бедстват

Тежка техника от АЕЦ “Козлодуй“ бе мобилизирана на помощ при разчистването на огромните камари разбит асфалт в града, натрупани от пороите

Час­тично бед­с­т­вено положение е обявил кметът на Мизия Виолин Крушовен­ски. Причината е вод­ното бед­с­т­вие в общината. Мизия отново е под вода, четири години след кош­мар­ното бед­с­т­вие от лятото на 2014 г., припомни БНТ. Тогава приливна вълна отнесе цели къщи в града и взе жер­тви, комен­тира общес­т­вената телевизия. След пос­лед­ните дъж­дове през миналата нощ и тръг­налите скатови води има отнесени улици, навод­нени къщи, градини и земедел­ски земи, бие тревога и Би Ти Ви. Този път обаче причината не е река Скът, а пролив­ния дъжд, който валя през цялата нощ и продъл­жава. Мът­ните порои от окол­ните хъл­мове продъл­жават да атакуват града и прев­ръщат улиците в реки. Пос­т­радали са и сградата на общината и дет­с­ката градина. Една кола е отнесена в река Скът, а други са пос­т­радали от носещите се във водата скални късове.

Всичко, което е елемент на една улица, го няма — асфалт, под­ложка, бор­дюри, павета и всичко. Има и навод­нени дворове, но няма пос­т­радали хора. Тежка тех­ника от АЕЦ “Коз­лодуй“ бе мобилизирана на помощ при раз­чис­т­ването на огром­ните камари раз­бит асфалт, нат­рупани от пороите, обясни Виолин Крушовен­ски, кмет на Мизия. Красимир Емилов от АЕЦ “Коз­лодуй“ уточни, че десет единици тех­ника — самос­вали, фад­роми и багери раз­чис­т­ват щетите след нощ­ното бед­с­т­вие. Навод­нени са и много дворове, наземни и приземни етажи. Аварийни екипи от пожар­ната започ­наха изпом­п­ване на пос­т­радалите райони. Хората в Мизия с тревога следят прог­нозите за времето с обявения жълт код и продъл­жаващите валежи, като се надяват поне река Скът да остане в коритото си. В Плевен­ско положението също е тревожно. Два язовира са под наб­людение, след като стената на единия беше отнесена, а ако прелее към другия ще се стигне до приливна вълна към с. Садовец. В Ракита хората са готови за евакуация, улиците са трудно дос­тъпни даже за пешеходци. В Чер­вен бряг също има проб­леми след пос­лед­ните валежи.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...