Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП стартира процедурата за издаване на лиценз за телевизия

БСП стартира процедурата за издаване на лиценз за телевизия

БСП подаде документи за регис­т­рация на дружес­тво, което ще се казва БЪЛ­ГАР­СКА СВОБОДНА МЕДИЯ. В рам­ките на месец дружес­т­вото трябва да нап­рави втората стъпка и да подаде необ­ходимите документи за получаване на лиценз от СЕМ за соб­с­т­вен телевизионен канал. Управител на дружес­т­вото е бъл­гар­с­кият жур­налист, политик и общес­т­веник Любомир Коларов. Той е бил главен редак­тор в БНТ, наг­раж­даван неед­нок­ратно за жур­налис­тичес­ката си дей­ност и общес­т­вена ангажираност. Кавалер на ордена „Кирил и Методий“. Процедурата по регис­т­рация стар­тира, съг­ласно решение на НС на БСП от 10 юни 2018 г., което въз­ложи докумен­тите да бъдат подадени през нас­тоящия месец юли, припомня сай­тът БСП.бг.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...