Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Професор Стиглиц ще консултира „Визията за България” на БСП

Корнелия Нинова: Професор Стиглиц ще консултира „Визията за България” на БСП

Корнелия Нинова: Професор Стиглиц ще консултира „Визията за България” на БСП

Да общувам с проф. Стиг­лиц отб­лизо е истин­ско богат­с­тво. Още повече, когато имаме общи идеи. Обсъдихме засил­ващите се неравен­с­тва и начините за намаляването им, заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, цитирана от сайта на пар­тията. Тя обясни, че напълно споделя зак­люченията в книгата му “Цената на неравен­с­т­вото”, че резул­тат от неравен­с­т­вата е същес­т­вуването на два паралелни свята, които фун­к­ционират един до друг, без да имат досег помежду си. С проф. Стиг­лиц раз­говаряхме и за нашата “Визия за Бъл­гария”, която ще обявим на 21 юли“, комен­тира тя. Нинова припомни, че той е пос­ветил част от трудовете си на ролята на дър­жавата в икономиката. Джоузеф Стиг­лиц е един от най-известните леви икономисти в света, носител на Нобелова наг­рада за икономика за 2001 г. и още десетки прес­тижни наг­ради, припомни лидерът на БСП. Той е завър­шил Масачузет­с­кия тех­нологичен инс­титут, преподавател в MIT, Прин­с­тън, Стан­форд и Колум­бийс­кия универ­ситет. Най-известните му трудове са: “Цената на неравен­с­т­вото“, “Голямото раз­деление”, “Еврото”, “Свободно падане: Америка, свобод­ните пазари, кризата и винов­ните за нея”.

Отдавна нас­тояваме дър­жавата да не оставя всичко на свобод­ния пазар, а да запази своята регулаторна фун­к­ция в ключови сек­тори, уточни Нинова. Рад­вам се, че един от най-големите икономисти в света, носител на прес­тиж­ната Нобелова наг­рада за икономика, смята, че за да работят пазарите така, както се очаква, трябва да има под­ходящо регулиране от страна на дър­жавата, заяви тя. Кор­нелия Нинова каза, че е отп­равила покана към проф. Стиг­лиц да посети Бъл­гария, за да пред­с­тави своите идеи. Професор Стиг­лиц прие да му изп­ратя нашата “Визия за Бъл­гария“, за да ме кон­сул­тира по темите, залег­нали в нея. Там има много от неговите виж­дания за справед­ливост за всеки и как неравен­с­т­вото под­копава гос­под­с­т­вото на закона. Раз­говаряхме занап­ред да обменяме мнения по определени въп­роси, които засягат икономиката и социал­ната дър­жава, изтъкна тя, цитирана от пар­тий­ния инфор­мационен сайт.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...