Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП за България внася искане правителството да обезщети пострадалите от наводненията

БСП за България внася искане правителството да обезщети пострадалите от наводненията

БСП за България внася искане правителството да обезщети пострадалите от наводненията

Ръковод­с­т­вото на БСП се срещна преди ден с кметове от цялата страна. Бяха обсъдени проб­лемите на общините с навод­ненията, със­тоянието на общин­с­ките пътища, общин­с­ките бол­ници, такса битови отпадъци. “Дър­жавата върви след проб­лемите и ги решава на парче“, заяви кметът на Садово по повод пос­лед­ните навод­нения. ПГ на БСП за Бъл­гария ще внесе в пар­ламента въп­роса за обез­щетение на земедел­с­ките произ­водители. Кметовете раз­к­ритикуваха и акцията на правител­с­т­вото за връщане на учениците в училищата. Според тях тя е пълен провал — “бяха в училище една сед­мица и пак избягаха“. Присъс­т­ващите споделиха и, че се заобикаля закона за бюджета и се раз­дават пари с пос­танов­ление на кметове от ГЕРБ и ДПС. По този повод народ­ните пред­с­тавители от левицата внесоха решение Смет­ната палата да нап­рави проверка за тези раз­ходи на правител­с­т­вото. Ръковод­с­т­вото и кметовете обсъдиха още визията на БСП, която ще бъде пред­с­тавена на 21 юли и в която политиките за регионите заемат с5ъществено място.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...