Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет17082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Стотици семейства страдат от постоянни спирания на тока в “Люлин“

Стотици семейства страдат от постоянни спирания на тока в “Люлин“

Стотици семейства страдат от постоянни спирания на тока в “Люлин“

Стотици семейс­тва в столич­ния квар­тал “Люлин“ страдат от неп­рекъс­нати спирания на тока, предуп­реди „Нова телевизия”. Според ЧЕЗ причината са крадци на жици, а според жителите на района вината е в лошата под­дръжка на съоръженията на елек­т­рораз­п­ределител­ното дружес­тво.

Хората се оплак­ват, че ту имат, ту нямат ток, като прекъс­ванията дос­тигат до 10 пъти на ден. Няколко мик­рорайона от столич­ния квар­тал са под­ложени на истин­ски тор­моз. Хората там не знаят кога могат да засед­нат в асан­сьора, а уредите им гър­мят заради чес­тите прекъс­вания на елек­т­роенер­гията. Те вече са изп­ратили жалби до ЧЕЗ, Комисията за защита на пот­ребителите и национал­ния омбуд­с­ман. Мес­т­ните са категорични, че не става дума за кражба на кабели, както твърди ЧЕЗ. Те зап­лашиха, че ако не бъдат взети мерки, ще зат­ворят тунела в “Люлин“. Вече нямаме тър­пение. Това, което каз­ват от ЧЕЗ, са пълни лъжи. Токът спира по 10 пъти на ден. Значи те искат да ми кажат, че се раз­биват по 10 трафопоста на ден и ги оправят за 15 минути ли? Нас какво ни интересува, че те не си пазят и защитават мрежата?, раз­г­неви се един от недовол­ните жители. Според тях проб­лемът е, че не се под­дър­жат съоръженията и не се прави профилак­тика на мрежата.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...