Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Стотици семейства страдат от постоянни спирания на тока в “Люлин“

Стотици семейства страдат от постоянни спирания на тока в “Люлин“

Стотици семейства страдат от постоянни спирания на тока в “Люлин“

Стотици семейс­тва в столич­ния квар­тал “Люлин“ страдат от неп­рекъс­нати спирания на тока, предуп­реди „Нова телевизия”. Според ЧЕЗ причината са крадци на жици, а според жителите на района вината е в лошата под­дръжка на съоръженията на елек­т­рораз­п­ределител­ното дружес­тво.

Хората се оплак­ват, че ту имат, ту нямат ток, като прекъс­ванията дос­тигат до 10 пъти на ден. Няколко мик­рорайона от столич­ния квар­тал са под­ложени на истин­ски тор­моз. Хората там не знаят кога могат да засед­нат в асан­сьора, а уредите им гър­мят заради чес­тите прекъс­вания на елек­т­роенер­гията. Те вече са изп­ратили жалби до ЧЕЗ, Комисията за защита на пот­ребителите и национал­ния омбуд­с­ман. Мес­т­ните са категорични, че не става дума за кражба на кабели, както твърди ЧЕЗ. Те зап­лашиха, че ако не бъдат взети мерки, ще зат­ворят тунела в “Люлин“. Вече нямаме тър­пение. Това, което каз­ват от ЧЕЗ, са пълни лъжи. Токът спира по 10 пъти на ден. Значи те искат да ми кажат, че се раз­биват по 10 трафопоста на ден и ги оправят за 15 минути ли? Нас какво ни интересува, че те не си пазят и защитават мрежата?, раз­г­неви се един от недовол­ните жители. Според тях проб­лемът е, че не се под­дър­жат съоръженията и не се прави профилак­тика на мрежата.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...