Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед27052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Румяна Арнаудова: Издирваният за тероризъм мароканец бил с пет фалшиви паспорта

Румяна Арнаудова: Издирваният за тероризъм мароканец бил с пет фалшиви паспорта

Румяна Арнаудова: Издирваният за тероризъм мароканец бил с пет фалшиви паспорта

На 13 януари група от 27 чужди граж­дани е опитала да премине нелегално бъл­гар­с­ката граница, обясни по БНТ говорителят на глав­ния прокурор Румяна Арнаудова за задър­жания у нас мароканец Науфал Рашид Захри. Той е издир­ван от Интер­пол за тероризъм и член­с­тво в джихадис­т­ката групировка “Ислям­ска дър­жава“, заяви тя. Задър­жани между селата Сладун и Маточина са били шес­тима мъже, шест жени и деца. Те били изп­ратени в цен­търа в Хар­манли, където е започ­нала проверка. 26 от лицата, род­нини, са подали вед­нага заяв­ление и са поис­кали хуманитарен статут. Не е подало заяв­ление само въп­рос­ното лице, като се е опитало да заб­луди бъл­гар­с­ките власти, че е сирийски граж­данин и е част от групата. Имал е пет раз­лични документа за самолич­ност — сирийска лична карта, сирийски пас­порт, испан­ска лична карта, документ за семейно положение, както и сирийско свидетел­с­тво за управ­ление на МПС. Извър­шени са проверки на докумен­тите и е установено, че сирийс­кият пас­порт е обявен за издир­ване от Интер­пол. Изп­ратена е снимка на лицето в Интер­пол — сним­ката, която стои в неис­тин­с­ките документи. Установено е, че всички тези документи са фал­шифицирани, те са преп­равяни, обясни още говорителят на глав­ния прокурор. Блан­ките са оригинални, но сним­ката на лицето е раз­лична от тази, която би след­вало да се намира на тези документи. В рам­ките на това меж­дународно сът­руд­ничес­тво, което са установили бъл­гар­с­ките власти, е изгот­вена и т. нар. лицево-идентификационна справка, тъй като лицето по вън­шни белези е било обявено за издир­ване и в Шен­ген­с­ката инфор­мационна сис­тема, и в Интер­пол, комен­тира Епицен­тър.

Едва когато се установява категорично, че това е лице, което се издирва от марокан­с­ките власти, е била издадена заповед за задър­жане и е била изп­ратена на бъл­гар­с­ката прокуратура, уточни Арнаудова. След всички процедури по установяване на самолич­ността на лицето и след като Интер­пол ни уведомява, че се издирва за тероризъм, ВКП в петък раз­пореди задър­жането му за 72 часа.

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...