Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Първите домове на пострадалите в Хитрино ще са готови до празниците

Първите домове на пострадалите в Хитрино ще са готови до празниците

Първите домове на пострадалите в Хитрино ще са готови до празниците

От местната администрация обещаха, че тази зима няма да има хора във фургони

До края на годината пър­вите домове на пос­т­радалите в Хит­рино ще бъдат готови. В навечерието на годиш­нината от жес­токата трагедия, при която 7 души загинаха, а 29 бяха тежко ранени, от камарата на строителите заявиха, че 10-те къщи, които дариха са завър­шени, съобщи БНТ. Част от хората ще могат да получат ключовете си преди праз­ниците. На този фон в момента в Хит­рино се провежда спешно заседание на общин­с­кия съвет. Причината — внезапна проверка на омбуд­с­мана Мая Манолова заради сиг­нали за неп­равомерно раз­п­ределение на финан­сови сред­с­тва от дарител­с­кия фонд на БЧК. Инж. Симеон Пешов, почетен пред­седател на КСБ заяви, че не цената ни е движела, а чув­с­т­вото за отговор­ност, дадената дума, свър­шената работа нав­реме. Владимир Житен­ски, зам.-председател на КСБ обясни, че доста време е отнело проек­тирането. Даваме надежда на хората от Хит­рино да продъл­жат по някакъв начин, когато имат пок­рив над главите си. Това е час­тица надежда за ново начало. Работата по останалите 14 къщи, които се строят с пари на дър­жавата продъл­жава. 65 къщи са с изцяло сменени пок­риви. От дарител­с­ката кам­пания на БЧК остават близо половин милион лева, които ще отидат основно за обзавеж­дане. Всяко домакин­с­тво има досие, където се събира цялата докумен­тация за покуп­ките. От мес­т­ната админис­т­рация обещават, че тази зима няма да има хора във фур­гони. Някол­кото човека, които живеят в тях, ще бъдат премес­тени в кризисен цен­тър в Шумен, докато новите им домове станат готови.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...