Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Русия и България със споразумение за ремонт на хеликоптери

Русия и България със споразумение за ремонт на хеликоптери

Русия и Бъл­гария сключиха споразумение за ремонт на хеликоп­тери, изпол­з­вани в Афганис­тан. Това заяви Владимир Кожин, помощ­ник на рус­кия президент Владимир Путин по въп­росите на воен­нотех­ничес­кото сът­руд­ничес­тво, цитиран от ТАСС.

“На изложения у нас присъс­т­ваха и страни, които с оглед политичес­ката обс­тановка по идея би тряб­вало да отсъс­т­ват, тъй като са членки на НАТО. С делегация от Бъл­гария нап­ример бе под­писано споразумение за ремонт на хеликоп­терна тех­ника, изпол­з­вана в Афганис­тан“, каза Кожин.

По-рано заместник-генералният дирек­тор на “Рособоронек­с­порт“ Сер­гей Горес­лав­ски посочи, че Русия може да ремон­тира около 200 афганис­тан­ски военни хеликоп­тера, ако се споразумее за това със САЩ и ремон­тни пред­п­риятия от Източна Европа. По думите му през ноем­ври 2015 г. Дър­жав­ният депар­тамент е зам­разил дейс­т­вието на сан­к­циите срещу Русия за случаите, засягащи ремонта на тези хеликоп­тери.

В края на октом­ври 2016 г. Игор Чечиков от ръковод­с­т­вото на хол­динга “Хеликоп­тери на Русия“ съобщи, че Русия учас­тва в ремонта на хеликоп­тер­ната тех­ника, купена от САЩ за афганис­тан­с­ката армия. По-късно говорител­ката на рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво Мария Захарова инфор­мира, че Мос­ква и Кабул са пос­тиг­нали споразумение за под­дръжка и ремонт на хеликоп­тери руско и съвет­ско произ­вод­с­тво.

България

Икономика

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...