Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон23072018

Брой 143, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.18663 BGN1 CHF = 1.68128 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Пропуски в законодателството облагодетелстват некоректни работодатели

Пропуски в законодателството облагодетелстват некоректни работодатели

Времен­ната комисия за проуч­ване на случаите на неиз­п­латени зап­лати установи, че са налице пропуски в законодател­с­т­вото, даващи въз­мож­ност на некорек­тни работодатели да се въз­пол­з­ват от тях, съобщи аген­ция „Фокус“. „За“ док­лада на комисията и пред­ложенията за законодателни инициативи гласуваха 170 народни пред­с­тавители, „против“ — 0 и „въз­дър­жали се“ — 0 , с което те бяха приети единодушно. Комисията отчита, че най-големият брой пред­п­риятия със забавени трудови въз­наг­раж­дения на работ­ниците са в тър­говията, тъй като там оперират и най-много стопан­ски субекти. Там неиз­п­латените зап­лати за периода 20122016 г. са 3 431 963 лв. Пред­ложенията, нап­равени в рам­ките на комисията, ще бъдат внесени като общ законоп­роект от всички политически сили в Народ­ното съб­рание. Комисията прави пред­ложения за промени в Кодекса на труда, целящи да се предос­тави допъл­нителна защита на правата на работ­ниците и служителите, в случаите, когато работодателите им не изп­лащат трудовите въз­наг­раж­дения и обез­щетения. С тези промени се засил­ват кон­т­рол­ните фун­к­ции на ИА „Главна инс­пек­ция по труда“. С проекта се пред­лага също работодатели, които дъл­жат въз­наг­раж­дения и обез­щетения на работ­ниците си да не могат да учас­т­ват в процедури по общес­т­вени поръчки като изпъл­нители и подиз­пъл­нители. В комен­тар на работата на комисията омбуд­с­манът Мая Манолова посочи, че през двата месеца от ней­ната работата не е бил изп­латен нито 1 лв. на работ­ник, който си чака въз­наг­раж­дението. „Отворени са случаите за Дуп­ница, за Вет­рен, за русен­с­ката корабос­т­роител­ница, за фир­мата за чис­тота във Видин“, изб­рои Манолова. Тя заяви, че това ще продължи, ако не бъдат внесени освен пред­ложенията, около които са се обединили депутатите в комисията, но и допъл­нител­ните пред­ложения, които са останали извън тях­ното внимание. Според омбуд­с­мана е добре, че по-голяма част от пред­ложенията, нап­равени от нея, ще бъдат включени в общия законоп­роект.

България

Обраха банка в Несебър като във филм

Обраха банка в Несебър като във филм

Бан­ков клон в Несебър беше обран в мал­ките часове в петък, като краж­бата е станала като в екшън филм – през дупка в стената, предаде аген­ция…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Заразата дошла от Турция през неофициален портал в оградата ?

Заразата дошла от Тур­ция през неофициален пор­тал в оградата ?

Говедовъдите се притесняват да не мине и шап от комшиите

Чумата по дреб­ните преживни животни може да дошла в нашата страна с хора, минаващи п…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Бивш съвет­ник на Тръмп ще се опитва да раз­пали дясна революция в Европа

Стив Банън иска да създаде конкурент на “Отворено общество“ на Сорос

Стив Банън съз­дава фон­дация в Европа, която да под­к­репя десни популис­тки…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Голямото клане на животни дойде от СДС през 90-те. Сега всичко да изколят, няма да се усети

Голямото клане на животни дойде от СДС през 90-те. Сега всичко да изколят, няма да се усети

Към 1989 в България имаше около 11 млн. овце и към 2,5 млн. крави, днес у нас са останали 1,3 млн. овце и към 350 хил. крави.

Страшно е да гл…

Прочети още:

Loading...