Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон23072018

Брой 143, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.18663 BGN1 CHF = 1.68128 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП с идеи за защита на работниците с неизплатени заплати

БСП с идеи за защита на работниците с неизплатени заплати

БСП с идеи за защита на работниците с неизплатени заплати

Социалистите искат ограничаване на възможността за прехвърляна на фирми на клошари и роми

Кор­нелия Нинова: Фон­дът за обез­щетение за зап­лати има неупот­ребени 240 млн. лв., а хората не могат да си получат зап­латите

Пок­рай скан­далите в дър­жавата е заб­равено същес­т­веното. Поис­кахме комисия за неиз­п­латени зап­лати на работ­ниците, но не сме доволни от работата й, защото излиза с половин­чати решения. Тя ще излезе с пред­ложение да се увеличат правомощията на инс­пек­цията по труда и фирми, които дъл­жат пари на работ­ниците, да не учас­т­ват в общес­т­вени поръчки. Ние ще излезем с отделно пред­ложение.“ Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в ефира на БТВ. Според лидера на социалис­тите основен проб­лем е, че се прех­вър­лят фирми на клошари, на роми, затова левицата пред­лага промяна в закона, която да ограничи това прех­вър­ляне на фирми. „Когато една фирма дължи на банки, на дър­жава, на работ­ници, пос­лед­ните са нак­рая. Искаме на работ­ниците да се плати първо, а след това на останалите“, посочи лидерът на БСП. Тя обясни още, че във Фонда за обез­щетение за зап­лати има 240 млн. лв., които стоят неупот­ребени, а хората не могат да си получат зап­латите. „Ние пред­лагаме съз­даването на облек­чена процедура, за да може това да се случи“, посочи тя. По думите на Нинова злоупот­ребите на ЧСИ-та продъл­жават, а ГЕРБ блокират законоп­роекта на БСП за овладяване на тази тен­ден­ция. „Законът, който засяга работата на час­т­ните съдебни изпъл­нители, не се раз­г­лежда вече два месеца. А това е огромен проб­лем за хората. Не ме интересуват скан­далите в ГЕРБ или между тях и пат­риотите. Нека да решаваме проб­лемите на хората“, призова лидерът на БСП. Лидерът на БСП комен­тира и съз­даването на комисията „Грипен“, като бе категорична, че в случая спорът не е екс­пер­тен — кой самолет е по-добър за Бъл­гария, а политически. По думите й това е опит от страна на ГЕРБ да омаловажат ролята на президен­т­с­ката инс­титуция и да се свали авторитета на дър­жав­ния глава Румен Радев. Нинова бе категорична, че тази комисия е съз­дадена в нарушение на Кон­с­титуцията. „За ГЕРБ пар­ламен­тът не е важен. Борисов взима решенията и извед­нъж се появява една силна инс­титуция, която я нямаше преди, един силен човек, като президента Радев, и съз­даването на комисията е опит да бъде принизен авторитетът и на инс­титуцията, и на президента“, посочи Нинова и добави, че съз­даването на комисията „Грипен“ е дошло малко, след като президен­тът поиска орган за борба с коруп­цията, който да сложи политичес­ката класа на мяс­тото й. Кор­нелия Нинова каза също, че по време на КСНС е станало въп­рос за модер­низация на армията. „Тогава нито Борисов, нито Цветанов — дума не обелиха за коруп­ция, за натиск. Даже се съг­ласиха да напишем текст, че до 30 юни ще се изготви план за ускорена модер­низация, който срок вече мина“, припомни лидерът на левицата. Тя уточни, че Борисов е пред­решил нещата, когато е бил в Брюк­сел и е говорил с премиера на Швеция, че започва преговори за „Грипен“. По повод комисията за НДК, Кор­нелия Нинова заяви, че се надява да бъде установена истината. „Струва ми се, че за първи път в ГЕРБ се случи нещо раз­лично. Видя се, че две лобита в тази политическа сила влязоха в кон­ф­ликт и Борисов е пос­тавен в ситуация да лавира между тях. Две групи в тази пар­тия взаимно се обвиняват в коруп­ция и натиск, което засяга пряко и пред­седател­с­т­вото ни на ЕС“, обясни лидерът на левицата. Тя допълни, че не става въп­рос за политики, за приоритети, а се стига до скан­дали на тема кражба на плочки. „Пред­с­тавяме ли си как това изг­лежда в Европа?“, попита Нинова. По думите й ГЕРБ са опорочили каузата, която можеше да ни обедини — Бъл­гария да бъде водач на Европа.

България

Обраха банка в Несебър като във филм

Обраха банка в Несебър като във филм

Бан­ков клон в Несебър беше обран в мал­ките часове в петък, като краж­бата е станала като в екшън филм – през дупка в стената, предаде аген­ция…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Заразата дошла от Турция през неофициален портал в оградата ?

Заразата дошла от Тур­ция през неофициален пор­тал в оградата ?

Говедовъдите се притесняват да не мине и шап от комшиите

Чумата по дреб­ните преживни животни може да дошла в нашата страна с хора, минаващи п…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Бивш съвет­ник на Тръмп ще се опитва да раз­пали дясна революция в Европа

Стив Банън иска да създаде конкурент на “Отворено общество“ на Сорос

Стив Банън съз­дава фон­дация в Европа, която да под­к­репя десни популис­тки…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Голямото клане на животни дойде от СДС през 90-те. Сега всичко да изколят, няма да се усети

Голямото клане на животни дойде от СДС през 90-те. Сега всичко да изколят, няма да се усети

Към 1989 в България имаше около 11 млн. овце и към 2,5 млн. крави, днес у нас са останали 1,3 млн. овце и към 350 хил. крави.

Страшно е да гл…

Прочети още:

Loading...