Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон23072018

Брой 143, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.18663 BGN1 CHF = 1.68128 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) МВР пръсна 1,2 млн. лева за сайт и обучение на 350 полицаи за работа с деца

МВР пръсна 1,2 млн. лева за сайт и обучение на 350 полицаи за работа с деца

660 156 швей­цар­ски франка или близо 1,2 млн. лв. са похар­чени за изработ­ването на сайт и обучение на около 350 полицаи за работа с деца, стана ясно от пис­мен отговор на вът­реш­ния минис­тър Вален­тин Радев на депутат­ски въп­рос, цитиран от БГНЕС. Сред­с­т­вата са отпус­нати по проект “Подоб­ряване зак­рилата на детето и превен­ция на дет­с­ката прес­тъп­ност“, финан­сиран от Българо-швейцарската прог­рама за сът­руд­ничес­тво. Общият бюджет на проекта е 760 хиляди швей­цар­ски франка. Вът­реш­ният минис­тър отчита, че със сред­с­т­вата са пос­тиг­нати след­ните резул­тати: изработ­ване на сайта detskasigurnost.bg. Интернет-страницата е изработена от ученици от Професионал­ната гим­назия по елек­т­ротех­ника и автоматика в София. С парите по проекта е раз­работен и Наръч­ник за полицейс­ките служители, работещи с деца. Проведени са шест обучения за работа с деца на общо 240 служители на МВР. Раз­работена е и Автоматизирана инфор­мационна сис­тема за противодейс­т­вие на дет­с­ката прес­тъп­ност и зак­рила на детето, както и са дос­тавени ком­пютърни кон­фигурации и сър­въри за ней­ната под­дръжка. Сис­темата поз­волява обоб­щение на дан­ните за деца, които са извър­ш­вали прес­тъп­ления и са установени от органите на МВР, както и на децата, станали жер­тви на прес­тъп­ления. Обучени са 92 служители на МВР, които могат да работят с въп­рос­ната сис­тема.

България

Обраха банка в Несебър като във филм

Обраха банка в Несебър като във филм

Бан­ков клон в Несебър беше обран в мал­ките часове в петък, като краж­бата е станала като в екшън филм – през дупка в стената, предаде аген­ция…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Заразата дошла от Турция през неофициален портал в оградата ?

Заразата дошла от Тур­ция през неофициален пор­тал в оградата ?

Говедовъдите се притесняват да не мине и шап от комшиите

Чумата по дреб­ните преживни животни може да дошла в нашата страна с хора, минаващи п…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Бивш съвет­ник на Тръмп ще се опитва да раз­пали дясна революция в Европа

Стив Банън иска да създаде конкурент на “Отворено общество“ на Сорос

Стив Банън съз­дава фон­дация в Европа, която да под­к­репя десни популис­тки…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Голямото клане на животни дойде от СДС през 90-те. Сега всичко да изколят, няма да се усети

Голямото клане на животни дойде от СДС през 90-те. Сега всичко да изколят, няма да се усети

Към 1989 в България имаше около 11 млн. овце и към 2,5 млн. крави, днес у нас са останали 1,3 млн. овце и към 350 хил. крави.

Страшно е да гл…

Прочети още:

Loading...