Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон23072018

Брой 143, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.18663 BGN1 CHF = 1.68128 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Бисер Петков: Реформата в ТЕЛК е приоритетна

Бисер Петков: Реформата в ТЕЛК е приоритетна

Бисер Петков: Реформата в ТЕЛК е приоритетна

Моето виждане е за фундаменталната промяна в методиката, каза социалният министър

Рефор­мата в ТЕЛК е приоритетна за новото правител­с­тво, каза социал­ният минис­тър Бисер Пет­ков в ефира на БиТиВи.

В петък пар­ламен­тът прие решение, с което задъл­жава Минис­тер­с­тво на труда и социал­ната политика да пред­с­тави кон­цеп­ция за рефор­мата в ТЕЛК в срок до 31-ви октом­ври.

“Моето виж­дане за фун­дамен­тал­ната промяна в тази реформа е първо промяна в методиката на оценка на загубената работос­пособ­ност. Сега методиката стъпва само на кон­с­татираните фун­к­ционални дефицити при човека спрямо здравия човек, тоест колко те са намалени.

Когато има степен на загубена работос­пособ­ност 50% и повече автоматично получава инвалидна пен­сия, независимо дали лицето може да работи, дали има запазена работос­пособ­ност, дали трябва да се прек­валифицира, за да може да продължи да работи“, обясни Пет­ков.

Той бе категоричен, че по въп­роса за необ­ходимостта от промяна на методиката има съг­ласие.

“Второто, което според мен трябва да се нап­рави, е едно инс­титуционално укреп­ване на тази дей­ност. Тук има раз­лични варианти. В доста дър­жави оцен­ката на работос­пособ­ността се прави от осигурител­ните институти.Това е модел, който се комен­тира и в нашата страна“, посочи минис­тър Пет­ков.

На въп­роса дали точно това е правил­ният начин той заяви, че не може да ангажира дебата с лич­ното си мнение. “Това е въп­рос, който ще се решава от много страни. В решаването на този въп­рос приоритетна роля има Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването, Минис­тер­с­тво на труда, организациите на хората с увреж­дания. Нашата цел е до есента - до края на месец октом­ври, този ангажимент вече е записан в решение на Народ­ното съб­рание, да бъде готова кон­цеп­цията за реформа в модела на екс­пер­тизата, защото върху тази екс­пер­тиза се базират всички права, които лицата с увреж­дане имат. Те искат да има екс­пер­тиза и индивидуална оценка, която да бъде съот­вет­с­т­ваща на неговите пот­реб­ности“, каза още Бисер Пет­ков.

България

Обраха банка в Несебър като във филм

Обраха банка в Несебър като във филм

Бан­ков клон в Несебър беше обран в мал­ките часове в петък, като краж­бата е станала като в екшън филм – през дупка в стената, предаде аген­ция…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Заразата дошла от Турция през неофициален портал в оградата ?

Заразата дошла от Тур­ция през неофициален пор­тал в оградата ?

Говедовъдите се притесняват да не мине и шап от комшиите

Чумата по дреб­ните преживни животни може да дошла в нашата страна с хора, минаващи п…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Бивш съвет­ник на Тръмп ще се опитва да раз­пали дясна революция в Европа

Стив Банън иска да създаде конкурент на “Отворено общество“ на Сорос

Стив Банън съз­дава фон­дация в Европа, която да под­к­репя десни популис­тки…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Голямото клане на животни дойде от СДС през 90-те. Сега всичко да изколят, няма да се усети

Голямото клане на животни дойде от СДС през 90-те. Сега всичко да изколят, няма да се усети

Към 1989 в България имаше около 11 млн. овце и към 2,5 млн. крави, днес у нас са останали 1,3 млн. овце и към 350 хил. крави.

Страшно е да гл…

Прочети още:

Loading...