Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Над 800 нелегални имигранти изведени от България за три месеца

Над 800 нелегални имигранти изведени от България за три месеца

Бор­бата с нелегал­ната миг­рация отбелязва своеоб­разен рекорд от началото на годината, след като за периода 01 януари — 30 март 2017 г. от Бъл­гария са изведени общо 812 незаконно пребиваващи чужди граж­дани, стана ясно от справка на Дирек­ция “Миг­рация“ на МВР, пуб­ликувана от БГНЕС. 179 миг­ран­тите са напус­нали доб­роволно страна със соб­с­т­вени сред­с­тва, а 54 са предадени на други държави-членки на ЕС, при изпъл­нение на процедурите за обратно връщане, съоб­разно Дъб­лин­с­кия рег­ламент. Над 500 от миг­ран­тите пък са изведени принудително или в изпъл­нение на прог­рами за доб­роволно връщане. Само през пос­лед­ната сед­мица на март от Бъл­гария са изведени 45 незаконно пребиваващи чуж­денци. За пър­вите три месеца на годината у нас са заловени 675 миг­ранти, а само през пос­лед­ната сед­мица — 68, което на прак­тика връща нивата на нелегал­ната миг­рация от периода преди 2013 г. Докато натис­кът по българо-турската граница да продъл­жава да е минимален, то ситуацията по българо-сръбската граница е раз­лична. За месеците — януари, фев­руари, март са заловени общо 1286 миг­ранти, които са се опитали да се прех­вър­лят от Бъл­гария в Сър­бия. 60% от нарушителите са от Афганис­тан. Към 30 март 2017 г. в цен­т­ровете от “зат­ворен тип“ на Дирек­ция “Миг­рация“ на МВР са нас­танени 591 миг­ранти.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...